Razrabotki

Рекламна стратегия на ваканционно селище „Романтика“

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Рекламна стратегия - 23 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Ситуационен анализ

2.1. Анализ на идеята на рекламната стратегия  на Ваканционно селище “Романтика – Кирково

2.2.Описание на Ваканционно селище „Романтика”–Кирково

2.3. Анализ на дейността на Ваканционно селище „Романтика”

2.4..Анализ на продукта

2.5.Анализ на пазара

2.6.Оценка на потребителите

2.7.Анализ на вътрешна среда

2.8.Анализ на конкуренция

2.9. SWOT-анализ

3.Маркетингов план

3.1.Маркетингови цели

4.Рекламна стратегия на фирмата

4.1. Рекламен бюджет

4.2. Определяне на целеви пазари на рекламната стратегия

4.3. Рекламни цели

4.4. Творческата стратегия

  1. Медияпланиране
  2. Насърчаване на продажбите

7.Оценка на кампанията

8.Заключение

Използвана литература:

  1. Желев, С. Маркетингови изследвания. С., 2002.
  2. Копралев, Илия, "Райони за планиране, области и общини в България", изд.къща Петър Берон, София, 2004.
  3. "Портрет на регионите", том 10 - България, изготвен съвместно със Статистическата служба на Европейските общности и програма PHARE, 2001г,
  4. "България Пътеводител", Александър Тур, изд.къща Тангра, С., 2002.
  5. Статистически годишник на България, НСИ, С., 2002.
  6. www.romantika.kardjalipress.com