Razrabotki

Ресурсният учител в обучението на деца и ученици с обучителни затруднения (дислексия)

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 25 страници 

Съдържание

1. УВОД

2. Ресурсният учител в обучението на деца и ученици с обучителни затруднения (дислексия)        

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ      

Библиография          

 1. Балканска, Неда. Развитие на речта за 1. клас. София. изд. Просвета, 2014 г.
 2. Методика за развитие на речта и овладяване на българския език в детската градина. Пловдив. Марс. 2012 г.
 3. Смайт, И. Дислексия. Ръководство за родители и учители. София. Център за приобщаващо образование. 2009 г.
 4. Тодорова, Е. Диагностика на езиков дефицит при дислексия. София. Логопедичен център Ромел. 2005 г.
 5. Шапкова-Танева, Пенка. Стратегии за преподаване и подкрепа на ученици със специални образователни потребности в контекста на включващото образование. Научни трудове на Русенския университет. 2012 г. том. 51.
 6. Чавдарова-Костова, Сийка. Наръчник за учители и специалисти за методики и практики за работа с деца със специални образователни потребности. "Младежки форум, 2001-Разград", 2013 г.
 7. КОЙ Е РЕСУРСНИЯТ УЧИТЕЛ. priobshti.se https://priobshti.se/article/reformata-v-priobshtavashtoto-obrazovanie/koy-e-resursniyat-uchitel 
 8. Brodin, Jane. Improvement of preschool children’s speech and language skills.//tandonline.com

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004430.2018.1564917  

 1. Preparing teachers to teach pupils with special educational needs in more inclusive schools: evaluatinga PGCE development.//ore.exeter.ac.uk <https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/42466/Preparing%20teachers.pdf;jsessionid=3ADF64F478D5FDE70546D7424ED2B0D2?sequence=2> 
 2. PROCESSESS OF CHILDREN’S LEARNING AND SPEECH DEVELOPMENT IN EARLY YEARS.//researchgate.net

https://www.researchgate.net/publication/326488911_PROCESSESS_OF_CHILDREN'S_LEARNING_AND_SPEECH_DEVELOPMENT_IN_EARLY_YEARS  

 1. Special needs in the classroom: a teacher education guide.//unescoc.unesco.org <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000135116>
 2. Special Education Needs Provision within Mainstream Education.//eacea.ec.europa.eu https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/special-education-needs-provision-within-mainstream-education-9_en?2nd-language=en
 3. Schumacher, J. and others. Genetics of dyslexia: the evolving landscape. ncbi.nih.gov https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2597981 /