Razrabotki

Рехабилитацията в медицинската педагогика

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

  1. Същност на рехабилитацията
  2. Видове рехабилитация
  3. Педагогическа рехабилитация
  4. Обобщение

Използвана литература:

  • Ивков, Б. Инвалидност и социални бариери. Преодоляване на социалните бариери от инвалидите, техният социален статус и житейска ситуация в България. ИС при БАН, София. 2003
  • Паризов, П. Рехабилитация за лица с физически увреждания. София. 2002.
  • Попов Т. и кол. Медицинска педагогика. Второ издание. Габрово. 2011