Razrabotki

Риск в професията при здравните работници

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:

 

 1. Въведение
 2. Същност на понятието риск
 3. Рискове на работното място
 4. Проблеми с работната среда в сектора на здравеопазването
 5. Психологически и ергономични рискови фактори в здравеопазването

5.1. Психологически рискови фактори

5.2. Ергономични рискови фактори

 1. Оценка на риска

6.1 Оценка на риска при психо-социални въпроси in the сектор здравеопазване

6.2 Оценка на риска от ергономични опасности в сектор здравеопазване

 1. Образи на риска
 2. Възприемане и оценка на риска
 3. Преглед на политиката

 

Използвана литература:

 1. Александрова, М., Мениджмънт на риска, 2007г.
 2. Драганов, Х., Управление на риска, 2003г.
 3. Маринова, Е., Етика и социален риск, 2008г.
 4. Христов, П., Метатеория на риска – парадигми и теории, 2010г.
 5. Карастоянов, Г. , Русинова Христова, А., „Метод за оценка на възприетия стрес”. 1999.
 6. Попов, Хр. (1984). „Стресът. Социологически проблеми”., 1984.