Razrabotki

Рисункотерапия при деца с трудности в обучението

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание

  1. Въведение
  2. Задачи на арт-педагогиката за развитие на дейностите
  3. Рисункотерапия при деца с трудности е обучението
  4. Изо-дейносотите при децата с трудности в обучението
  5. Заключение

Използвана литература:

  • Балабанова , М. Децата с проблемно поведение- неовладян проблем на педагогическата професия В: Педагогическото образование в България, състояние и тенденции”, Юбилеен сб. на ф-т по педагогика,Благоевград, УИ, 2006, т.ІІІ
  • Дейков, Я. „Годишник на шуменския университет „Еп. К. Преславски“ ISSN 1314-6769 Университетско издателство „Еп. К. Преславски“, Шумен. 2016.
  • Терзийска, П. Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда.Благоевград, 2012
  • Чавдаров Д Проблемни деца. С., 2006
  • Попов, Т. – ''Арт – терапията при децата'', София, 2008