Razrabotki

Ролята на двигателната активност при подрастващите

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Анализ на двигателната активност при подрастващите
 3. Резултати от изследване на физическата активност на подрастващите
 4. Изводи
 5. Заключение

Използвана литература

Литература:

 1. Баева, М. Педагогически аспекти на двигателната и здравно-хигиенна култура. С., предучилищно възпитание, кн. 5-6, 2000.
 2. Дончева Ю. Двигателната активност – предпоставка за развитието на личността, сп. „Предучилищна педагогика”, бр. 6-7, 1999.
 3. Костов, К. Оптимизиране на двигателната активност на учениците от начална училищна възраст. – Благоевград, УИ, 1987.
 4. Маншонов. Н Значението на физическата активност за опазване и укрепване на психическото здраве на подрастващите, сп „Физикална медицина и рехабилитация“бр. 4,2005.
 5. Маринов И. Обща и специална издръжливост у учениците, Теория и методика, 1982.
 6. Попиванова, Цв. Двигателната активност и здравето на децата. С., Учителско дело, бр. 7, 2007.
 7. Тимчев, М. Двигателно и интелектуално пространство в развитието на детето. С., 2001.