Razrabotki

Ролята на НАТО в сигурността

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 17 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Тенденции в стратегическата среда за сигурност на НАТО
 3. Стратегическата концепция на НАТО 2020 в областта на киберсигурността и нейното влияние в Европейския съюз
 4. Заключение

Източници:

 • Белова, Г., Европейска интеграция, Сиела, София, 2008.
 • Европейска стратегия за сигурност. София, 12/2003
 • Иванов, В., Интелигентна система за национална сигурност. Възможности, подходи, решения. С, 2014.
 • Колев, Узунов, Димитров, Спасов, Наков. Медицинско осигуряване на формирования от българската армия в операции за поддържане на мира. София: ВА, 2013.
 • Ничев Н. Диагностика на планирането на логистичното осигуряване на формированията от Българската армия, участващи в хуманитарни операции. Дисертация. В. Търново, 2010.
 • National Cyber Security Strategies
 • The Smart Defence projects in cyber defence, so far, include the Malware Information Sharing Platform (MISP), the Smart Defence Multinational Cyber Defence Capability Development (MN CD2) project, and the Multinational Cyber Defence Education and Training (MN CD E&T) project.
 • Communications and Information Systems School in Latina , https://www.nciss.nato.int/
 • The NATO School in Oberammergau, Germany , http://www.natoschool.nato.int/ ,   https://natoschool.org/organization/nato-school-oberammergau
 • The NATO Defense College in Rome, http://www.ndc.nato.int/
 • Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
 • NATO launches Industry Cyber Partnership
 • https://www.ncia.nato.int/NewsRoom/Pages/140918-NATO-launches-Industry-Cyber-Partnership.aspx, NATO launches Industry Cyber Partnership 17 Sep. 2014 http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_113121.htm .