Razrabotki

Ролята на ръководителя за ефективна организационна дейност във фирмата

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 2. Ръководителят като лидер
 1. Умения за реализация на маркетинговите дейности на ръководителя за ефективна организационна дейност
 2. Основни моменти на ръководителя в управлението на фирмата
 3. Същност на управлението на човешките ресурси във фирмата
 1. Подбор, разпределение, оценка, квалификация на кадрите
 1. Професионализъм на ръководителя за ефективно управление на фирмата

Заключение


Използвани източници:

 • Андреева, Л., “Социално познание и междуличностно взаимодействие”, 1998
 • Ангелов, А., Основи на управлението, С., 1999,
 • Джонев., С., Организационно поведение. С., 1995
 • Джулиаи, Р., “Лидерството”, С.,2003
 • Котлър, Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. С., 2000
 • Кулевски, Цв. Основи на фирмената култура и бизнескомуникациите. С., 2001
 • Каменов, К., Управленският процес, В Търново, 2003