Razrabotki

Ролята на социалния работник при психогенно заекване

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Психогенно заекване
  3. Терапия на заекването

3.1. Tерапия за Модификация на Заекванетo (Stuttering Modification Therapy)

3.2. Терапия за Постигане на Плавно Заекване на Джоузеф Шийхън

3.2.1. Ролята на социалния работник при заекване

3.3.Интеграционен Подход на Теодор Питърс и Бари Гитар

  1. Ролята на социалния работник при терапия на психогенно заекване

Заключение

Литература:

  1. Боянова,В., Анатомо-физиологически особености на заекващи деца, Бл.д,1990г.
  2. Георгиева, Д. “Избрани методи за корекция на заекването”, Благоевград, 1996 г.
  3. Даскалов, Д., “Основни принципи и методи на лечение на заекването”,  С.,  1961 г.
  4. Карагьозов И., Гърбачева А. „Основи на дефектологията” Велико Търново 1995 година.
  5. Сърбинска Н. „Логопедическа ритмика” Благоевград 1994 година.
  6. 7. Парамонова Л. „ Логопедия” София 2004 година.