Razrabotki

Ролята на социалния работник при терапия на корова дизартия

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - теоретична разработка

Съдържание:

  1. Същност на дизартрията
  2. Корова дизартрия
  3. Приложение на логоритмични и музикално-ритмични средства при децата с дизартрия
  4. Ролята на социалния работник при терапия на дизартрия

Използвана литература:

  1. Карагьозов, И., “Нарушения на речта при даизартрии”, Благоевград, 2003 година
  2. Карагюозов, И., Проблеми на специалната педагогика”, 2000 година
  3. Матанова В. „Характеристика и идентификация на комуникативните нарушения” София, 2001 година.
  4. Мавлов, „Фундаментална неврология“, 2000 година
  5. Симонска, М. Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детска възраст“ Благоевград, 2013 година.