Razrabotki

Ролята на учителя в условията на глобализация

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Промени в ролята на учителя в условията на глобализация
  3. Роля на учителя в новото десетилетие
  4. Предизвикателствата пред квалификацията на учителите
  5. Заключение
Литература:
  • Мерджанова, Я., Б. Господинов, С. Цветанска. Институции и субекти на пазара на труда. София, 2004.
  • Найденова, В. Професионалният облик на съвременния учител. София, 2004.
  • Рашева-Мерджанова, Я. Подготовката на учители в надпревара със самата себе си. – Педагогика, 2005, № 9, 5–13.
  • Рашева-Мерджанова, Я. Привлекателно училище и щастлив ученик – между абсурда и действителността. – Организация на училището и детската градина, 2004, № 5, 3–22.
  • Цанков, Н., Л. Генкова. Компетентностният подход в образованието. Благоевград, 2009.