razrabotki

Роля на Европейските институции за културната политика

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

Съдържание:

  1. Увод
  1. Европейски институции за културна политика
  1. Роля на Европейските институции за културна политика

3.1. Културният аспект  на европейската интеграция

3.2. Елементи от европейското културно многообразие

3.3. Културни столици

3.4. Европейски програми  в подкрепа на културата

  1. Посоки на европейската културна политика
  1. Заключение

Литература:

  1. Андреева, Цвета. 2008. Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване. Брой 1 / 12.2008 г.
  2. Кабаков, И. 2007. Право на културното многообразие. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
  3. Стоичкова, Т. 2010. Транснационални измерения в културната политика на Европейския съюз . в: Граници на културологията, Университетско издателство, Благоевград.
  4. Томова, Б., «Профил на културния мениджър или изкуството да управляваш», С., 2007