Razrabotki

Роля на общуването с връстници за формиране на личността на ученика

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Рарзаботка - 12 страници 

Съдържание:

 1. Увод
 1. Теоретичен анализ на проблема за общуването
 1. Психолого-педагогическо общуване с връстници
 1. Умения за общуване за развитие на личността

 

Използвана литература: 

 1. Балтаджиев, Й. Психология на общуването, С., 2004 
 2. Десев, Л., Педагогическа психология, С., 1996
 3. Десев, Л. Речник по психология”, Булгарика, С, 2008
 4. Димитрова, Г., Педагогическото общуване при възпитателния процес, С., 1996
 5. Димитров, Л., Теория на възпитанието”, С., Веда Словена – ЖГ, 2005
 6. Жекова, Ст., Психология на педагогическите взаимодействия, С., 1991
 7. Мутафова, М.Рефлексивното „Аз“ –издателство „Неофит Рилски“ Благоевград, 2000
 8. Маринова, Кр. Активиране на взаимодействията между децата чрез формиране на субектно отношение към връстника и изграждане на предметни взаимодействия с него. В: Възможности за преодоляване на социалната депривация. Р-л Кр. Костадинова, НЦХМЕХ, 2003
 9. Стаматов, Р., Б. Минчев, Психология на човека, Хермес, Пловдив, 2003