Razrabotki

Роля на положителния психоклимат в клас

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

 1. Специфика на училищния клас
 2. Психически климат и психическа атмосфера
 3. Същност на психологическия климат
 4. Психически климат и психическа атмосфера в училищния клас
 5. Роля на положителния психоклимат в клас

Литература:

 • Андреев, М., Образование и общество. С., 1998.
 • Десев Л. Педагогическа психология. С., 1996.
 • Иванов,Ив.Мениджмънт на класа. Благоевград 2005г.
 • Радев П. Същност и техники на обучението и преподаването. Пл., 1997.
 • Николов, П., Александрова, Н., Крустев, Л. Педагогическа психология. Университетско издателство „Неофит Рилски”. Благоевград, 2007.
 • Стаматов Р. Детска психология. Пловдив, ПУ, 1998.
 • Тодорина, Д. Мениджмънт на класа – Бл., 2005.