Razrabotki

Роля на положителния психоклимът в час

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

Съдържание: 

 1. Увод
 2. Социално-психологически климат в класа
 3. Роля на положителния психоклимат в час
 4. Микросоциологически подход към училищният клас
 5. Психологичен комфорт и дискомфорт в ученическия клас
 6. Заключение

Използвана литература:

 1. Андреев, М., Образование и общество. С., 1998
 2. Десев, Л. Речник по психология. С., 1999
 3. Джонев, С. Социална психология. Том 3. Малки групи. С., 1996
 4. Радев П. Същност и техники на обучението и преподаването. Пл., 1997
 5. Санова, Ж. Педагогическо общуване в обучението. С. 1996.
 6. Тодорина, Д. Мениджмънт на класа. Университетско издателство „Н. Рилски“, Благоевград, 2005