Razrabotki

Роля на социалния работник при отстраняване на проблеми свързани с придобита глухота

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Същност на професията „Социален работник“
  3. Ролята на социалния работник при терапия на придобита глухота
  4. Заключение

         Литература:

  • Карагьозов И. „ Проблеми на специалната педагогика” София 2000 година.
  • Лозанова, С. Предпоставки за развитие на билингвизма като метод на обучение на деца с увреден слух. Специална
  • педагогоика. 2002 /2
  • Матанова В. „Характеристика и идентификация на комуникативните нарушения” София 2001 година.
  • Париз, П. Методика на социалната работа. София 2004 година
  • Парамонова Л. „ Логопедия” София 2004 година.