razrabotki

Роля на съчинението за развитие на речта

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 2. Съчинения – видове
 3. Характеристика на видовете съчинения
 4. Система от уроци за създаване на ученически текстове
 5. Урок – подготовка за съчинение по преживяно
 6. Анализ на ученическите съчинения в табличен вид
 7. Анализ на табличните показатели на учениците – коментар
 8. Методически идеи и препоръки

Приложение (съчиненията на учениците от 3 клас).

Използвана литература:

 • Вълкова, Л. М. Григорова, „Развитие на устната и писмената реч на учениците 1-3 клас" С. К. Държавно издателство "Народна просвета" С.
 • Георгиев, Л., „Българския език като предмет за изучаване в началното училище”
 • Камова, И., Дъбова, Л., „Преразказът – текстове и задачи за IV – VII клас, С., 1995.
 • Попкочев, Т., „Щрихи към знанията на третокласниците(една ситуация)",, Унив. изд. ЮЗУ Неофит Рилски", Блг., 2006.
 • Провеждане на часа по БЕЛ - ( 3 б клас)