Razrabotki

Роля на труда за психичното функциониране на стария човек

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Роля на труда за психичното функциониране на стария човек
  • Етап на професионално или трудово поддържане - след 60 г.
 3. Заключение

Библиография: 

 1. Георгиев, Л. Психология на възрастните. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2011.
 2. Гергов, Т. Личностни аспекти на старостта. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2015.
 3. Караганова И., Основи на кинезитерапията в гериатрията, Русенски университет „Ангел Кънчев", 2016 .
 4. Мадолев, В. Личностни черти и лична ценност. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2007.
 5. Паризов П. „Технология на работа с възрастни хора и инвалиди в системата на социално подпомагане“, Благоевград, 2000 г.
 6. Славов Сл. Социална геронтология и гериатрия“, Велико Търново, 1993 г.