Razrabotki

Ромска култура и идентичност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание

1. Увод

2. Специфика на ромските общности в България

3. Типология на ромските групи в България

4. Етническа идентичност

5. Етнохарактеристика на ромската общност

6. Заключение

Използвана литература:

  1. Кънев, Красимир. Законодателство и политика към етническите и религиозните малцинства в България. – В: Кръстева, А. (ред) Общности и идентичности в България.Петекстон, София 1998.
  2. Ковачева, Л. Ромът знае пътя. С., 2000.
  3. Колева, И. и др. Организация Рефлексия. Ситуация. С., 2000.
  4. Колелото се върти. Ромска история и култура. Пл-в, 2002.
  5. Костарели. Анализ на състоянието на циганите в Европа. С.,1993.
  6. Кючуков, Хр Етнолингводидактика. С., 1996,