Razrabotki

Ромска култура и идентичност. 2 вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

 Съдържание

  1. Увод
  1. Ромска култура и идентичност
  1. Етнокултурна характеристика на ромите

Заключение

Използвана литература

  1. Лиежоа, Ж-П., Роми, цигани, чергари, София, 1995
  1. Марушиакова, Е., Попов, В, Циганите в България, С, 1993
  1. доц. д-р Димова, Л, Ромите: Другото измерение на промените, С, 2004
  1. Марушиакова, Е, Попов, В, Цигани / Рома от старо и ново време, С, 2000