Razrabotki

Русия и бившите съветски републики

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Изложение
 3. Заключение

 

Използвана литература:

 1. Бжежински, З. – „Голямата шахматна дъска”, София 1997г.
 2. Иванов, И. „Новата дипломация на Русия. Външната политика на страната през последните 10 години”. С., 2003.
 3. Мигранян, Андраник, „Русия и близката чужбина: Основи на новия външнополитически курс” в: сп. „Демократически преглед”, XXVII, № 4, 1994 г.
 4. Мирчева, Хр. – „История на международните отношения в най-ново време”, кн. 1, изд. СОФИ-Р, 2002г.
 5. Мирчева, Хр. – „Руската федерация в динамичния свят на най-новото време
  (историко-политологическо изследване)”,  изд. „Везни-4”,  С., 2010.
 6. Орлов, В. А. и др. - „История на Русия от най-древни времена до наши дни” С., 2002.
 7. Тодоров, А. – вс. „Геополитика” бр.6/05, неделя, 14 октомври 2007
Интернет източници:
 1. http://kchavdar.wordpress.com/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
 1. http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE - приложения