Razrabotki

Самоубийството при протестантска религиозна общност – Дюркем

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Анализ: 13 страници

  1. Тема на изследване:

 „Самоубийството при протестантска религиозна общност“

Религиозната принадлежност е важна при вземане на решение за самоубийство. Условно можем да разделим религиите на антисуицидни (има строги морални забрани на самоубийството), и религии, които не смятат, че самоубийството е „абсолютно зло”.

Ще направя опит да разгледам как протестанската християнска религия  приема самоубисйтвото.

 В християнската традиция самоубийството се приравнява с убийството и попада под забраната «не убивай» (Второзаконие 5.17).

 

  1. Изследването на самоубийствата по:

Изследвана е книгата на Емил Дюркем „Самоубийството“ – 1998 година.

 

  1. Анализ

През 19 век в светските кръгове са се наложили съществуващите и днес възгледи, че самоубийството не е толкова грях или проява на „лична свобода”, а е резултат на физическа, психологична, морална или социална болест на човекът и цялото общество. За тази промяна е способствало и направените проучвания в края на 19 век от френският социолог и преподавател в Сорбоната – Емил Дюркем.........................................................

Библиография

Дюркем, Емил. Самоубийството. С., 1998