Razrabotki

Санитарно-хигиенни и безопасни условия на хотелите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 24 страници

Съдържание:

 1. Хотилиерска дейност
 2. Санитарно-хигиенни и безопасни условия на хотелите
 3. Документирана процедура за добра хигиенна практика
 • Система по качеството на добрата хигиенна практика
 • Хигиена на сградата
 • Хигиена на оборудването - 1

Примерна документирана процедура на система за оценка на риска и контрол

 • Програма за внедряване
 • Пиктограма на критичните контролни точки
 • Критични контролни точки
 • Доставка на храните
 • Размразяване на храните
 • Лична хигиена
 • Приготвяне на храната
 • Изстудяване на храните
 • Времеви контрол
 • Бордово обслужване
 • Заключение