Razrabotki

Свойства на почвите. Химични свойства. Поглъщане. Способност на почвите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

 

Съдържание:

  1. Увод

2.Значение на почвата. Процеси протичащи в нея

  1. Фактори за образуването на почвите

3.1. Абиотични фактор

3.2. Биотични фактори

3.3. Антропогенни фактори

  1. Почвено-географско райониране
  2. Поглъщателна способност на почвите
  3. Катионообменна поглъщателна способност на почвите

6.1. Капацитет на катионообменната адсорбция

6.2. Енергия на катионообменната адсорбция

6.3. Подвижност на обменните катиони

6.4. Състав на обменните катиони в почвите

6.5. Степен на наситеност на почвите с бази

6.6. Значение на катионообменната адсорбция

  1. Избирателно поглъщане на катиони от почвите.
  2. Анионообменна поглъщателна способност на почвите
  3. 9. Поглъщане на други вещества от почвите
  4. Реакция на почвите

Литература:

1) Гюров Г., Артинова Н. 2001. Почвознание. Изд. Макрос 2001, Пловдив.