Razrabotki

Сексуално насилие. Психологически особености на деца жертва на сексуално насилие

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност на жертвите на сексуално насилие
 3. Характерни особености на деца – жертви на сексуално насилие
 4. Места за осъществяване на сексуално насилие над деца

4.1. Сексуално насилие у дома

 1. Класифицирането на превенцията е на първична, вторична и третична.


Литература:

 • Борисова, В. Алтернативи за деца в риск. София, 2003
 • Воденичаров, П., Закон и контрол, мъжественост и насилие. Дискурси на престъпността, Изд. “Корект”, Благоевград, 2002
 • Златанова, В., Домашното насилие, Изд. “Унипрес”, С., 2001
 • Златанова, В., Нелегитимно насилие, ИК “Квазар”, С., 2004
 • Петрова-Димитрова, Н. Социална педагогика, или педагогика на социалната работа, С., 2014
 • Славчев, д-р Антон, “Насилие, физическо малтретиране и сексуална злоупотреба с детето”, София, 2002 г.