Razrabotki

Селското семейство и селското домакинство – промените в процеса на модернизация

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

  1. Селски домакинства
  2. Различия в структурата на домакинствата 
  3. Влияние на модернизационни проекти върху селското развитие

Ползвана литература:

  1. Демографска и социално-икономическа характеристика на домакинствата, том IV, НРБ, ЦСУ, 1986г.
  2. Резултати от Преброяването на населението. Том VI. Домакинствата в Република България, С., НСИ, 1994г.
  3. ЕСИ "Икономика на селското домакинство", 1992, 1994 върху извадка от 100 села, 600 домакинства; проведено от Институт по социология, финансирано от Фондация "Макартър", САЩ; ръководител на българската част на проекта - проф. Мика Мюърс, Американски университет, Вашингтон. Членове на проекта: ст.н.с. В. Кожухарова, ст.н.с. Ст. Добрева, н.с. М. Драганова (1992), н.с. Г. Колева (1994).
  4. ЕСИ "Българинът и земеделският труд", 1994 върху извадка от 567 селски и 776 градски жители и техните домакинства, проведено от Институт по социология, ръководител: ст.н.с. В. Кожухарова, членове: ст.н.с. Ст. Добрева, н.с. Г. Колева.

.