Razrabotki

Семейно консултиране

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - курсова работа

Съдържание:

Увод

  1. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ВЪПРОСА

1.Особености и основни характеристики на съвременното семейство

  1. Същност и специфика на семейното консултиране при 5-6 годишните деца
  2. 3. Етапи и методи на семейното консултиране
  1. ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТЕН ОБЕКТ
  2. Представяне на клинични случаи от практиката на консултанта

III. ПРЕПОРЪКИ

Заключение

Използвана литература:

  1. Бъчева, С., Типове семейства, според характера на семейните отношения и възпитанието  на детето в тях, Годишник на   СУ  „Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, София, 2011.
  2. Карагяурова, Д., Просоциалното поведение като междуличностно отношение, Стено, Варна, 2010.
  3. Петкова, П., Кр. Иванов, Психологично консултиране, ВСУ, Варна, 2012
  4. Попова, С., Възпитателни взаимодействия в семейството. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2001.