Razrabotki

Семейно консултиране

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка -

Съдържание

 1. Увод
 2. Същност и особености на семейното консултиране
 3. Форми на семейно консултиране
 4. Системен подход и етапи на семейно консултиране
 5. Качества и умения на психолога
 6. Процеси на комуникация при семейното консултиране
 7. Паралелна работа за родители - напътстване на родители
 8. Заключение


Използвана литература:

 1. Петкова, М., Р. Божинова, Проблемът за семейното партниране в аспекта на личностната регулация на поведението, Психологични изследвания, 1,  2014, с.  17-26
 2. Петкова, П., Кр. Иванов, Психологично консултиране, ВСУ, Варна, 2012
 3. Попова, С., Възпитателни взаимодействия в семейството. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 2001.
 4. Циркова, Д., Психологическо консултиране на деца, юноши и родители. Издател. Център за психологична подкрепа. 2007