Razrabotki

Семейството, като възпитателен фактор

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

УВОД

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

 1. Същност и специфика на семейството като възпитателен фактор
 2. Значение на семейството за цялостното формиране на личността
 3. Проблеми на семейното възпитание
 4. Приоритетна възпитателната функция в съвременното семейство  
 5. Специфика на възпитателните взаимодействия в семейството
 6. Детерминанти на възпитателните взаимодействия в семейството

 

 • КАЗУС
 • ИЗВОДИ
 • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Използвана литература:

 • Педагогика. Учебно пособие. Университетско издание ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, ЕГУ „И. А. Бунин“, 2010
 • Попова, Сн., Съвременност и възпитание. Университетско издание „Неофит Рилски“, Благоевград, 2002
 • Попов, А., Попова, Сн. Теория на възпитанието. Университетско издание „Неофит Рилски“, Благоевград, 2000
 • Тодорова, Л. Педагогика. 2 част. Теория на възпитанието. София, 2007.
 • Ячкова, М., Семейството в България между ХХ и ХХІ век /предпоставки, анализи, прогнози/, София:АССА-М, 2002