Razrabotki

Семейството, като възпитателен фактор. 2 вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници 

Съдържание

 

 1. Увод
 2. Приоритетна възпитателната функция в съвременното семейство
 3. Значение на семейството за цялостното формиране на личността
 4. Семейството и средата като фактори за социално формиране на детето
 5. Социализиращи функции на семейството
 6. Специфика на семейството като възпитателен фактор
 7. Детерминанти на възпитателните взаимодействия в семейството
 8. Изводи
 9. Заключение


Използвана литература:

 • Банова, В. Детето от 3 до 6 години. В: Ръководство за изследване на детето. Минчев, Б. и съавтори. „Веда Словена“ ЖГ, С., 2000.
 • Боянова, В. Родители и деца, София, 2001.
 • Витанова, Н. Диагностика и формиране на поведен¬ческия потенциал в детско-юношеска възраст. С„ 2006.
 • Дичева, Е. Семейна педагогика, Бургас, 2004.
 • Кутева, В. Проблеми на семейната педагогика, В.Търново, 2000.
 • Попова, Сн., Съвременност и възпитание. Университетско издание „Неофит Рилски“, Благоевград, 2002
 • Попов, А., Попова, Сн. Теория на възпитанието. Университетско издание „Неофит Рилски“, Благоевград, 2000
 • Тодорова, Л. Педагогика. 2 част. Теория на възпитанието. София, 2007.
 • Ячкова, М., Семейството в България между ХХ и ХХІ век /предпоставки, анализи, прогнози/, София:АССА-М, 2002