Razrabotki

Семейството като социален институт

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - разработка 

Съдържание:

  1. Увод
  2. Дефиниране на понятието за семейство
  3. Съвременни тенденции в семейството и брака
  4. Типология на съвременното балканско семейство
  5. Семейството в днешна България
  6. Заключение

Използвана  литература:

  1. Тодорова, Е, Брак и семейство: социологически поглед /сборник/, София: Просвета, 1994
  2. Динкова, М., Бракът като представа, ценност и реалност /доклад от емпирично социологическо изследване/, София:АССА-М, 1997
  3. Спасовска, Л., Променящият се брак в България, София, 2000
  4. Ячкова, М., Семейството в България между ХХ и ХХІ век /предпоставки, анализи, прогнози/, София:АССА-М, 2002