Razrabotki

Сестрински грижи при болни с онкологично заболяване на белия дроб

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Теоретична постановка на въпроса

2.1.Клинична картина

 1. Плоскоклетъчен рак на белия дроб
 2. Аденокарцином на белия дроб
 3. Едроклетъчен карцином на белия дроб

2.2.  Специални грижи при болни с онкологично заболяване на белия дроб

2.3. Описание на конкретен обект

Пациент:

Име: Л.Ч. -

Пол: Жена

Възраст: 59 г.

Семейно положение: Омъжена

Заключение: КТ данни за първичен неопроцес на белия дроб с ангажирани по съседство медиатинални и костални плевра, трахея, пулмонални артерии, вена азигос и пулмо-пулмонални метастази. Вторични лезии в надбъбреците двустранно. Находката в слезка е с бенигнен вид.

Диегноза: КАРЦИНОМА ПУЛМИНИС СИН

2.4. Роля на медицинската сестра

2.5. Психологическа подкрепа на медицинската сестра

 1. Препоръки

Литература:

 • Василева, Ж. и кол. Грижи за болния и сестринска техника. МИ АРОС, София, 2000
 • Маринова П.,  П.  Добрилова,  К.Стефанова,  Синдром  на  изпепеляване  и неговите фактори в интензивните отделения, сп. Медицински меридиани, бр. 2, том 1, 2000 г.
 • Маркова С., „ Медицински стандарти по здравни грижи, С., 2008 г.
 • Мухина, С., И. Тарновская. Теоретични основи на сестринските грижи. ИЦ на МУ Плевен, 2006 г.
 • Палиативни грижи,  Ръководство  за  обучение  на  медицински  сестри  и акушерки, под редакцията на доц. Н.Кръстева, Пловдив, изд. Летера, Пловдив, 2005, с. 280