Razrabotki

Сестрински грижи при болни с онкологично заболяване на дебелото черво

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание

  1. Увод
  2. Теоретичен аспект на проблема
  3. Описание на конкретен обект
  4. Оценка на поставения проблем

            Сестрински грижи при болен с онкологично заболяване на дебелото черво

  1. Препоръки – лично виждане за решаване на проблема

Заключение

 

Литература:

  • Василева, Ж. и кол. Грижи за болния и сестринска техника. МИ АРОС, София, 2000
  • Маринова П.,  П.  Добрилова,  К.Стефанова,  Синдром  на  изпепеляване  и неговите фактори в интензивните отделения, сп. Медицински меридиани, бр. 2, том 1, 2000 г.
  • Маркова С., „ Медицински стадарти по здравни грижи, С., 2008 г.
  • Мухина, С., И. Тарновская. Теоретични основи на сестринските грижи. ИЦ на МУ Плевен, 2006 г.
  • Палиативни грижи,  Ръководство  за  обучение  на  медицински  сестри  и акушерки, под редакцията на доц. Н.Кръстева, Пловдив, изд. Летера, Пловдив, 2005, с. 280