Razrabotki

Сестрински грижи при болни с онкологично заболяване на стомаха

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Теоретична постановка на проблема
 3. Описание на клиничен случай в практиката
 4. Оценка на поставения проблем – сестрински грижи
 5. Препоръки
 6. Заключение

            Използвани източници:

 1. Василева, Ж. и кол. Грижи за болния и сестринска техника. МИ АРОС, София, 2000
 2. Данон, Ш. Здр. Валерианова, Цв. Иванова. Български национален раков регистър, София. Cancer incidence in Bularia 2002.
 3. Желева, Е., Учебно-практически занятия по общи сестрински грижи, ИК Комливес –Любомир Минковски , София, 2004.
 4. Мухина, С. А, И., Тарновская, Теоретични основи на сестринските грижи, Издателство на МУ –Плевен, 2006.5.Грижи за болния и сестринска техника, проф. Белоев, София, АРСО, 2000.
 5. servier.bg