Razrabotki

Сестрински грижи при болни с онкологично заболяване на стомаха

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Теоретична постановка на проблема
  3. Влияние на квалифицираната сестринска онкологична грижа
  4. Програма за сестрински грижи в предоперативен и следоперативен период
  5. Заключение

Използвани източници:

  1. Василева, Ж. и кол. Грижи за болния и сестринска техника. МИ АРОС, София, 2000
  2. Данон, Ш. Здр. Валерианова, Цв. Иванова. Български национален раков регистър, София. Cancer incidence in Bularia 2002.
  3. Желева, Е., Учебно-практически занятия по общи сестрински грижи, ИК Комливес –Любомир Минковски , София, 2004.
  4. Мухина, С. А, И., Тарновская, Теоретични основи на сестринските грижи, Издателство на МУ –Плевен, 2006.5.Грижи за болния и сестринска техника, проф. Белоев, София, АРСО, 2000.
  5. servier.bg