Razrabotki

Сестрински грижи при болни с онкологично заболяване на щитовидната жлеза

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Теоретичен анализ на проблема
 3. Описание на клиничен случай
 4. Оценка и сестрински грижи при посочения проблем

План за сестрински грижи

Сестрински грижи в предоперативен период

Сестрински грижи в следоперативен период.

 1. Препоръки
 2. Заключение

Библиография:

 • Боянов, М. Спешни състояния и периоперативни проблеми при ендокринни болести. С., Артик-2001, 2009, 143с.
 • Желева, Е. Общи и специални сестрински грижи.Стара Загора, Литера принт, 2006, 460 с.
 • Желева, Е. Общи и специални сестрински грижи (практико-приложни аспекти). Габрово, Екс-Прес, 2007, 375 с.
 • Медицински стандарти по здравни грижи. Под ред. на проф. Ст. Маркова.С., ИК „АБ”, Ст. Загора, 2008, 432.
 • Палиативни грижи,  Ръководство  за  обучение  на  медицински  сестри  и акушерки, под редакцията на доц. Н.Кръстева, Пловдив, изд. Летера, Пловдив, 2005, с. 280
 • Щитовидна жлеза. В: Ендокринология (под ред. на Б. Лозанов), ТИЛИЯ,София, 2000, 261-405