Razrabotki

Сестрински грижи при деца с Детска церебрална парализа (ДЦП)

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Теоретичен анализ - детска церебрална парализа (ДЦП)
 3. Описание на конкретен обект
 4. Оценка на поставения проблем
 5. Препоръки – лично виждане
 6. Заключение
 7. Използвана литература

 

Използвана литература

 • Божинова В. Ив. Чавдаров, Ив. Миланов. Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа консенсус - преработен и допълнен, 2014. Българска Неврология Bulgarian Neurology , 2 / брой 3 допълнение 1 декември, 2014, 261-264.
 • Драганова, Д. Сестринскигрижи за деца и възрастни с увреждания, Медиатех, Плевен, 2017.
 • Паскалева Р. Кинезитерапия и арт – терапия при заболявания в детска възраст. Учебник. Издателство: ЕКС-ПРЕС Габрово 2020; 192с.
 • Паскалева Р. Основни средства и техники за релаксация в кинезитерапията. Учебник. Издателство: ЕКС-ПРЕС Габрово 2020; 180с.
 • СОЦИАЛНО -МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕЦА С ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА, Терзиева А. http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/947/1/Antoaneta_Terzieva-dis.pdf
 • Терзиева, А., Г. Чанева. Потребност от обучение на семействата на деца с детска церебрална парализа, Централна медицинска библиотека, София. 2015.
 • Терзиева, А., Н. Василева, Г.Чанева, Д. Благоева „Грижи за деца с детска церебрална парализа, предизвикателство за екипа от професионалисти по здравни грижи“. Практическа педиатрия (януари): 9-11, 2015.
 • Терзиева, А. Грижи за деца с церебрална парализа, Централна медицинска библиотека, София, 2015.
 • Чавдаров, Съвременни аспекти на медицинската рехабилитация при ЦП, методология на физикалната и рехабилитационна медицина 2014.