razrabotki

Сигурност при отдалечен достъп

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

19 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност на отдалечения достъп
 3. Сигурност при отдалечения достъп
 4. ICS защитните стени и възможностите на отдалечен достъп до управляващата мрежа
  • Сървъри за регистриране на събитията
  • Отдалечен достъп до управляващата мрежа
 5. Подходящи решения за сигурност при отдалечен достъп
 6. Заключение

Използвана литература:

 • Базин. Швета., Основи на мрежовата сигурност., изд. Дуо Дизайн.,2005
 • Дерменджиева, Грета. Мрежите за общуване в Интернет : Нещо като онлайн общности, нещо като психология на виртуалната комуникация, нещо като нищо на света :-) // Годишник на СУ Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация, 14, 2007, с. 27-51
 • Лефтеров, Петър. Социалните мрежи: бизнес контактите в 21 век.// Download.bg, 2007, N 2, с. 18-21.
 • Станев. Ст, Желязов. Ст., Компютърна и мрежова сигурност., 2002
 • Семерджиев. Цв., Сигурност и защита на информацията.,изд. Класика и стил.,2007
 • Притам, В. Защитни стени и согурност в Интернет, София., 2005
 • Шиндър, Д. Компютърни мрежи. София, 2003