razrabotki

Сила на присъдено нещо при неприсъственото решение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - разработка

Съдържание: 

 1. Сила на присъденото нещо.Същност и последици.
 2. Правен институт на неприсъственото решение в българското гражданско процесуално право. Исторически бележки.
 3. Правна същност на неприсъственото решение. Прилики и разлики между неприсъственото и присъственото решение.
 4. Действия на съда при неявяване на страните. Ред на постановяване на неприсъствени решение.
 5. Възражения относно уредбата на неприсъственото решение
 6. Защита срещу неприсъствено решение.

Използвана литература:

 1. Чаначев, С., Актуални въпроси на новия Граждански процесуален кодекс”, 2008г, Апис
 2. Протокол 20/30.05.2007г. на Комисия по правни въпроси на 40-то Народно събрание
 3. Корнезов, Л., „Опасни и неясни новости грозят правосъдието”, статия във вестник „Труд”/ 25.02.2008г.
 4. Записки по учебник на  Живко Сталев „Сила на пресъдено нещо в гражданския процес”
 5. http://ec.europa.eu/civiljustice/time_limits/time_limits_ger_bg.htm - Европейска съдебна мрежа по граждански и съдебни въпроси
 6. Софийската адвокатска колегия ”Новият ГПК е неоправдано предизвикателство към обществото”
 7. Правилник за дейността на първоинстанционен съд на Европейската общност