Razrabotki

Синдромът „Дефицит на вниманието (хиперактивното разстройство)“

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 27 страници

Съдържание:

  1. СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА СИНДРОМЪТ

„ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО”

  1.  ОСНОВНИ КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ И ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ

ЗА СИНДРОМА НА ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО

С ХИПЕРАКТИВНОСТ

  • Диагностични критерии според МКБ-10

2.2. Диагностични критерии според DSM IV

3. СЪПЪТСТВАЩИ ПРОБЛЕМИ, АСОЦИИРАНИ С НАРУШЕНИЕТО

3.1. Интелектуално развитие и когнитивни навици

3.2. Обучителни трудности

3.3. Развитие на говора и езика

3.4.Памет, изпълнителни процеси и други когнитивни способности

3.5. Сетивни и двигателни проблеми

3.6. Соматични проблеми

3.7. Проблеми със съня

3.8. Емоционални проблеми

3.9. Проблеми с поведението

3.10. Социални взаимоотношения