Razrabotki

Система за информационна сигурност като елемент на националната сигурност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - курсова работа

Съдържание

 1. Увод
 1. Национална сигурност и национална култура
 1. Същност на информационните технологии за киберсигурността
 1. Промени в информационното общество
 1. Заплахи в киберпространството
 1. Политика и процедури за информационна сигурност и защита на класифицираната информация

Заключение

Използвана литература:

 • Бояджиева, Ю., Компютърна престъпност, МВР, НИКК, София, 2004.
 • Иванов, В. Интелигентната система за национална сигурност. Възможности, подходи, решения. С., 2014.
 • Национална сигурност на България
 • Ризов, В. Стратегически изменения на киберсигурността, Научни трудове, С., 2014
 • Семерджиев, Ц., Сигурност и защита на информацията, Класика и Стил, София, 2007.
 • Петришки, Г., Защита на класифицираната информация – въпроси и отговори, Симолини, София, 2006.
 • Фондация „Национална и международна сигурност“. Научни трудове. Том първи. С., 2014