Razrabotki

Система за национална сигурност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка

Съдържание

Увод                                                        

  1. Система за национална сигурност
  2. Вътрешна сигурност в системата на национална сигурност

III.Взаимовръзки между вътрешна и външна сигурност в системата за национална сигурност

IV. Заключение  

Източници:

  1. Слатински, Н., “Националната сигурност – аспекти, анализи, алтернативи”, София, Издателство “Българска книжница”, 2004 год.
  2. Списание „Икономически анализи”, 2006
  3. European Security and Defence Policy, http://ue.eu.int/
  4. European Security Strategy “A Secure Europe in a Better World”, Brussels, 12 December 2003, http://ue.eu.int/uedocs/
  5. Международен семинар “Приоритети на икономиката на отбраната и сигурността след срещата на високо равнище в Прага”, УИ „Стопанство”, С., 2005.
  6. Христов, С., Р. Върбанов, Програмна система “Консенсус”, сп. „Мениджър”, бр.6, 1992.
  7. Христов, Стефан, доц.д-р., Стратегически консенсус в сигурността и отбраната, УНСС