Razrabotki

Система за сигурност на фирма - обща характеристика

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

 

 1. Увод
 2. Същност на системата за сигурност на фирмите
 3. Значение на фирмената сигурност
 4. Анализ на бизнес-средата
 5. Следване на политиката и стратегията на фирмата
 6. Разработване на стратегии за фирмената сигурност
 7. Избор на стратегии за фирмена сигурност

Заключение

 

Литература:

 1. Василев, Е., Стратегии за безопасност на бизнеса, С., 1999.
 2. Василев, Е. “Статегии за безопасност за бизнеса”, С., 2011.
 3. Василев, Е., Фирмена Сигурност. Нелоялна конкуренция и фирмен контрашпионаж, С., 2000.
 4. Сп. „Фирмена сигурност“, бр.5/2010
 5. Тарас, Анатолий. “Наръчник по разузнаване и сигурност”, С., 2009.