razrabotki.net

Система на сигурност на фирма „FIRMATA” ООД

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

Съдържание:

 1. Кратка история  и  характеристика  на  дейността на фирма „FIRMATA” ООД
 2. Същност на системата за сигурност на фирма „FIRMATA” ООД
 3. Проблемът с фирмената сигурност
 4. Кадровата безопасност като система на сигурност на фирмата

4.1. Фактори на кадровата безопасност

 1. 5. Стратегически анализ. Определяне на мисията и целите на фирмата

5.1 Същност и съдържание на мисията

 1. Анализ на състоянието на микрообкръжаващата среда. Конкуренти и конкурентоспособност
 2. Стратегии на „FIRMATA” ООД за високоефективно управление чрез система на сигурност

7.1. Създаване на ефективно управление на информационните технологии /ИТ/

7.2. Стратегии за високоефективно ИТ управление

 1. Системна сигурност в софтуерния бизнес на фирмата
 2. Информационна политика

Използвана литература:

1.Ангел Ангелов-Основи на мениджмънта

 1. Ансофф, И. Х. Стратегическое управление. Москва, 1989
 2. Анастасия Станчева- Основи на управлението
 3. Донъли,Дж,. Дж.Гибсън, Дж.Иванчевич, -Основи на мениджмънта.
 4. Дракър,П., Мениджмънт предизвикателствата през 21 век.
 5. Младенова, Г. Стратегическо маркетингово планиране. София, 1998
 6. Пенчо Пенчев ,Ивелина Пенчева- Основи на управлението