razrabotki

Системи за обучение в началното училище. Софтуерна програмата "ЕНВИЖЪН"

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Увод
  2. Иновационен потенциал на програмата „Енвижън”
  3. Положителни и отрицателни черти
  4. Заключение

Приложение

Използвана литература: 

  1. Василева, Е., „Детето в началното училище”, 2007.
  2. Илиева В., Иванов И. Типова учебна програма. Работа с компютри и информационни технологии за І - ІV клас в рамките на СИП и за дейностите по интереси при целодневна организация на обучението С. 2007.
  3. Нанкова – Нейкова, Ан. Информационните и комуникационните технологии в обучението, Сп. Педагогика, бр.5/2013.
  4. Стоименова, Я., „Урокът по математика в 1-4 клас. Основни учебни дейности”, УИ „Неофит Рилски”, Бл., 2007.
  5. Сп. „Начално образование“ бр. 1, 2007.
  6. Тоцева, Я., Н. Витанова. Българското училище пред предизвикателствата на новата образователна парадигма – Педагогика, 2005.