Razrabotki

Системи за стимулиране на персонала

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Определение и видове мотивация
 3. Интересите в мотивационния процес.
 4. Стимули и мотиви.
 5. Система за стимулиране на персонала
 6. Мотивационни теории

6.1. Съдържателни теории

6.2. Процесуални теории

 1. Мотивационни модели.
 2. Заключение

 

Използвана литература

 • Бодурова П., Организационно поведение, 98.
 • Захариев А. Финансово управление на човешките ресурси, Велико Търново, 2001.
 • Илиев Й., Управление на човешките ресурси, Велико Търново, 2005.
 • Кънчев М., Управление на човешките ресурси, С., 2002.
 • Паунов М., Организационно поведение, С., 98.
 • Палешутски, К. Управление на средни и гплми фирми. Бл., 2011.
 • Спасов К., Управление на човешките ресурси, С., 99.
 • Христов, С., Христова, Т. "Мотивацията" - Сита МБ - 2012 г.