Razrabotki

Системи за стимулиране на персонала и повишаване на мотивацията

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание:

УВОД

 1. Система за стимулиране на персонала
 2. Система за стимулиране на персонала
 3. Мотивационни теории

3.1. Съдържателни теории

3.2. Процесуални теории

 1. Разработване на стратегия за повишаване на мотивацията
 2. Раздели на стратегията за мотивиране на персонала
 3. Видове стратегии в зависимост от мотивационните фактори, използвани от ръководството

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 • Захариев А. Финансово управление на човешките ресурси, Велико Търново, 2001.
 • Иванова, С., Мотивация на 100 процента, Алъпина Бизнес Букс, Москва, 2005
 • Илиев Й., Управление на човешките ресурси, Велико Търново, 2005.
 • Илиев, Й., Умението да мотивираме, Нова звезда, С., 2001
 • Кънчев М., Управление на човешките ресурси, С., 2002.
 • Паунов М., Организационно поведение, С.,1998.
 • Палешутски, К. Управление на средни и гплми фирми. Бл., 2011.
 • Спасов К., Управление на човешките ресурси, С., 99.
 • Христов, С., Христова, Т. "Мотивацията" - Сита МБ - 2012 г.