Razrabotki

Скъпоценни камъни и минерали

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 27 страници + илюстрации

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Изложение

1.Характерни свойства на скъпоценните камъни

 1. Класификация
 2. Обработка
 3. Неметални полезни изкопаеми

4.1. Скъпоценни н декоративни минерали

 1. Синтетични скъпоценни камъни
 2. Кратки данни за най-разпространените природни скъпоценни камъни

 

 • Заключение

 

Използвана литература: 

 1. Курчатов, В., Илиева, Р., Тайните на скъпоценните камъни. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1994.
 2. Николов, Ив., Минералогия. Издателство „Техника“. София., 1993,.
 3. Хол, Дж. Кристали и скъпоценни камъни. Издателство „Аратрон“, София, 2018.
 4. Христова, Е. Скъпоценни камъни. Издателство „Кинела“, София, 2002.