Razrabotki

Слънчева педагогика – идеите на Петър Дънов

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

Съдържание

1.Увод

2.„Слънчева педагогика“ футуристичната визия за Новото училище – Петър Дънов

3.„Слънчевата педагогика“ – нов възглед за възпитанието

  1. Образователни периоди във философията на Петър Дънов
  2. Учителят-вдъхновител

6.Методически идеи  в педагогиката на Петър Дънов

6.1. Методът на Любовта

6.2.Методът на Природата

6.3.Други методи на Слънчевата педагогика:

7.Изводи и Обобщение

Използвана литература:

  • Бижков,Г. Реформаторска педагогика, С., 2001, стр.61
  • Боев, Б. Учителят за образованието. С., 2011, стр.65
  • Дънов, П. Слънчева педагогика. С., 2011.
  • Колев, История на педагогиката,Благоевград., 2012, стр. 111
  • Янакиева, Е. Екологичното възпитание, С., 1994, стр. 18