Razrabotki

Социален стрес. Същности стратегии за справяне

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание:

  1. Същност на социалния стрес
  2. Същности стратегии за справяне

Използвана литература:

  1. Карастоянов, Г., Величков, А. (1994). Медиатори на стресовите влияния във войскова среда, сп. Българско списание по психология , бр. 3, с. 76- 86.
  2. Карастоянов, Г. (1995). Изследване влиянието на социалната подкрепа като модератор на стреса, сп. Българско списание по психология , бр.1, с. 41- 49.
  3. Карастоянов, Г. , Русинова - Христова, А. (1998). Възможности за използване на личностовите типове на Карл Юнг за намаляване на стреса и подбор на кадри и във военна среда. Научен симпозиум "Предизвикателствата на стреса", гр.Хисар, 1996г., Сборник от научни доклади, с. 271- 282, С. ИМО "Св. Георги Победоносец".
  4. Карастоянов, Г. , Русинова Христова, А. (1999). Метод за оценка на възприетия стрес. Международен научен конгрес “Спорт, стрес, адаптация”, София, България, 23-24 октомври 1999 г.
  5. Михов, М. „Обща и специална патология”, Бл., 2003 г.